Garantii

Kõikidele TERRA DRIVE toodetele omistatakse 36 kalendrikuu pikkune garantii, alates arves-faktuuris või garantiilehes näidatud kuupäevast.

Garantii kehtib TERRA DRIVE toodetele, esitades ostu-müüki kinnitava dokumendi (arve-faktuuri või kassa kviitungi) või müüja poolt täidetud garantiikohustuste lehe. Juhul kui tootmispraaki või riket ei ole võimalik parandada, siis kaup vahetatakse teise toote vastu.

Garantiiremondiks kaubad tuleb saata kas kulleri abil või viia nad   terradrive.lt büroosse (enne seda tuleb võtta ühendust TERRA DRIVE esindajaga). Juhul kui kaup vastab garantii tingimustele, siis kauba saatekulud hüvitatakse.

Garantii ei kehti

Garantii ei kehti kriimustuste, mõlkide, muude mehaanilise või keemilise toime tagajärjel tekitatud vigastuste kohta, ettevaatamatuse või reeglitele mitte vastava monteerimise, ekspluatatsiooni ja puhastamise tagajärjel tekitatud rikete ja vigastuste kohta, samuti juhul, kui kaup oli omavoliliselt remonditud või osadeks koost lahti võetud.

Enne TERRA DRIVE toodete monteerimist või käidu alustamist on kohustuslik läbi lugeda tootega kaasas olev juhend ja sellest kinni pidada.

Tagastamine ja vahetamine

Ükskõik millises terradrive.lt internetikaupluses ostetud kauba võite tagastada 14 tööpäeva jooksul, alates kauba kättesaamise kuupäevast ja tagasi saada makstud raha või vahetada teise toote   vastu.

Kaup peab olema samasuguses seisukorras, nagu ta oli selle saamise momendil. Kaup ei tohi olla koost lahti võetud, ebaõigesti kasutatud, rikutud või oma väärtuse kaotanud. Kaup tuleb tagastada originaalses pakendis koos garantiitunnistuse ja kõikide muude komplektis olnud elementide ning osadega.

Kauba tagastab ja veokulud tasub klient.

Enne kaupade tagastamist palume meiega võtta ühendust e-postiga info@terradrive.lt või telefonil +370 672 87873.

Kauba saate tagastada, tulles TERRA DRIVE Baltic büroosse või kulleri kaudu.

Ettevõte UAB "Jumta", Veiveriu 150C, Kaunas 46391, Leedu.

Ostu Tingimused