REEGLID

1. ÜLDISED SÄTTED

1.1. Kinnine aktsiaselts JUMTA, ettevõtte kood 305048436, asukoht Veiverių 150C, Kaunas 46391, Lietuva. Telefoni number +370 672 87873, e-post: info@terradrive.lt on internetikaupluse TERRA DRIVE Baltic (www.terradrive.lt) administraator ja selle õiguste omanik.

1.2. Käesolevad reeglid on koostatud selleks, et tagada Ostja õigused internetikaupluses TERRA DRIVE Baltic (www.terradrive.lt), kehtestada mõlema poole kohustused ja vastutus.

1.3. Enne internetikaupluse ja selle poolt osutatavate teenuste kasutamist Ostja on kohustatud tähelepanelikult läbi lugema ja tutvuma käesolevate reeglitega. Kasutades Internetikaupluse teenuseid, Ostja kinnitab, et ta nõustub reeglitest kinni pidama.

1.4. Reeglid on lepinguks, mis sõlmitakse Ostja ja Internetikaupluse TERRA DRIVE Baltic (www.terradrive.lt) teenuseid osutava isiku vahel.

1.5. Kauplus ei võta endale mitte mingisugust vastutust juhtudel, kui kahjum on tekkinud sel põhjusel, et Ostja, vaatamata talle antud soovitustele ja tema kohustustele, ei ole tutvunud Kaupluse Reeglitega, olgugi et talle oli antud selline võimalus.

1.6. Kauplus jätab endale õiguse ükskõik millal Reegleid muuta. Ostja suhtes rakendatakse neid reegleid, mis kehtisid ostude sooritamise momendil.

2. ISIKUANDMETE KASITSE

2.1. Isikuandmeid palutakse näidata ainult tellimuse esitamisel ja/või uudiskirjade eeltellimisel. Internetikauplus kohustub isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele, välja arvatud internetikaupluse partnerid, kes osutavad kaupade tarnimise või muid Ostja tellimusega seotuid teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel isikuandmeid võidakse avaldada kolmandatele isikutele ainult Leedu Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras ja juhtudel.

3. LEPINGU SÕLMIMINE

3.1. Tellimus loetakse esitatuks peale Ostja kinnituse kättesaamist, et ta tellis kaubakorvis olevaid kaupu.

3.2. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks alates momendist, kui Ostja esitab kauplusele oma tellimuse samalt elektronposti aadressilt, mille ta näitas registreerimise ajal või kaupade tellimise vormis ning saab kaupluselt kirja kaupade tellimuse kinnitamise kohta. Alates sellest momendist Ostja on kohustatud tasuda tellitud kaupade eest tellimuse ajal kehtinud hindadega ja need kaubad vastu võtma.

3.3. Käesoleva lepingu lahutamatuks osaks loetakse lisa, s. o. kinnitatud tellimus, kus on näidatud tellitud kaupade nimetused, nende täpse kogus ja hinnad.

4. KAUBAD JA NENDE HINNAD

4.1.Kõikide kaupade karakteristikud on kirjeldatud iga kauba juures.

4.2. Kaupade avalik eksponeerimine ei ole kohustuseks neid müüa.

4.3. Kauplus jätab endale õiguse ükskõik millisel momendil muuta kaupade pakkumisi.

4.4. Kauplus ei võta endale vastutust kaupade omaduste ebatäpse või puuduliku informatsiooni kohta. Kauba värvus, vorm või muud parameetrid võivad erineda Ostja poolt kasutatava kuvari omadustest ja/või seadistustest.

4.5. Konkreetsed kauba hinnad on esitatud eurodes ja näidatud konkreetsete kaupade kirjelduse juures. Kauplus kohustub kaupu müüa tellimuse momendil kehtivate ja tellimuse kinnituses näidatud hindadega.

4.6. Juhul kui müüja on KM kohuslane, siis kauba hinna sisse on arvestatud käibemaks (KM).

4.7. Kauba kohaletoimetamise maksumus sisaldub kauba hinnas.

5.    KAUPADE EEST TASUMINE

5.1. Kaupade eest tasumine loetakse sooritatuks, kui kogu tasutav summa on laekunud Internetikaupluse panga arvele või tasutud sularahas kullerile või kaupluse esindajale kaupade üleandmise-vastuvõtmise momendil.

5.2. Kui Ostja valis tasumiseks pangaülekande viisi, siis ta on kohustatud tasuma kaupade eest kahe päeva jooksul peale müügi-ostulepingu sõlmimist, s. o. mitte hiljem kui kaks päeva peale tellimuse kinnitamist elektronpostiga, mis oli saadetud registreerimise ankeedis või kaupade tellimuse vormis näidatud e-posti aadressil.

 5.3. Kaupade eest saab tasuda järgmistel viisidel:

 5.3.1.Pangaülekandega. Valides selle tasumiseviisi, Teile saadetakse ettemaksu arve, mille eest saate maksta kas internetipanga või tavalise panga rahaülekandega.

5.3.2. Sularahas kaupade kätte toimetamise momendil. Soovi korral saate kaupade eest tasuda sularahas. Valides sellise tasumisviisi, kaupade eest tasute mitte tellimuse vormistamise ajal, vaid kullerile sularahas kaupade kätte toimetamise momendil. Enne kaupade saatmist võtame Teiega ühendust tellimuse kinnitamiseks. Kaupu saate vastu võtta ja nende eest sularahas tasuda ka meie büroos. Sel juhul peate kokku leppima täpse kaupade vastuvõtmise aja.

6. KAUPADE TAGASTAMINE

 6.1. Kaubad tagastatakse, juhindudes Leedu Vabariigi Majandusministri 17. augusti 2001 a. käskkirjaga Nr. 258 kinnitatud reeglitest „Esemete müügi ja teenuste osutamine juhtudel, kui leping on sõlmitud elektroniliste sidevahenditega“.

6.2. Ükskõik millise ostetud kauba saate tagastada 14 kalendripäeva jooksul, alates tellimuse kättesaamise momendist ja tagasi saada kauba eest makstud summa, näitamata selleks põhjust või vahetada kaup uue vastu.

6.3. Kauba tagastamise kulutused kannab Ostja. Kauplus tagastab sellised kulutused ainult neil juhtudel, kui kaup on tootmisdefektiga.

6.4. Tagastatavad kaubad peavad olema kasutamata, originaalsete etikettidega.

6.5. Tagastatavad kaubad saatke kas kulleriga või tooge ise kohale.

6.6. Enne kaupade tagastamist võtke meiega ühendust e-postiga info@terradrive.lt või telefoni teel +370 672 87873.

 6.7. Internetikauplus omistab kõikidele kaupadele 36 kuu pikkuse garantii.

 7. KAUPADE KOHALETOIMETAMINE/KÄTTESAAMINE

7.1. Kabad toimetatakse kohale kulleri abil või võttes kaubad vastu isiklikult TERRA DRIVE Baltic büroos.

7.2. Internetikauplus kohustub tarnida Kliendi poolt tellitud kaubad Leedus, Läti, Eesti 2-5 tööpäeva jooksul.

7.3. Kaubad toimetatakse kätte tellimuse andmetes näidatud aadressil. Juhul kui Ostja näitas kaupade tarnimise eksliku aadressi, siis Ostja katab sellega seotud tarnimise täiendavad kulutused.

7.4. Internetikauplus ei vastuta ja ei kontrolli, kas kaubad võttis vastu tellimuses näidatud isik. See on Ostja vastutus.

7.5. Juhul kui Ostja märkas, et kaubad ei vasta tellimuses ettenähtud nõuetele, siis ta on kohustatud viivitamatult võtma ühendust Internetikauplusega elektronposti aadressil info@terradrive.lt või telefonil +370 672 87873. Internetikauplus kohustub võtta tarvituse kõiki meetmeid olemasolevate puuduste likvideerimiseks, juhul kui need puudused tekkisid Internetikaupluse või tema nimel tegutsenud kolmandate isikute süü tõttu. Juhul kui Administraator Kliendiga kooskõlastatud mõistliku aja jooksul ei kõrvalda neid puudusi, siis Kliendil on õigus oma õigusi kaitsta Leedu Vabariigi Tsiviilkoodeksis ettenähtud korras.

8. RAKENDATAB ÕIGUS

8.1. Reeglitele rakendatakse Leedu Vabariigi õigust.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Kõiki vaidlusi, mis kerkisid käesolevate reeglite täitmisel, püütakse lahendada läbirääkimistega. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, siis vaidlused lahendatakse Leedu Vabariigi seadusandluses kehtestatud korras.