NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Slēgtā akciju sabiedrība "Jumta", uzņ. reģ. Nr. 305048436, juridiskā adrese: Veiverių iela. 150C, Kaunas 46391, Lietuva, Tālruņa numurs: +370 672 87873, e-pasts: info@terradrive.lt ir interneta vietnes TERRA DRIVE Baltic (www.terradrive.lt) administrators un tiesību īpašnieks.

1.2. Šie noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu Pircēja un Interneta vietnes TERRA DRIVE Baltic (www.terradrive.lt) tiesības un noteiktu abu pušu pienākumus un atbildību.

1.3. Pirms interneta vietnes un tās sniedzamo pakalpojumu izmantošanas Pircējam ir pienākums rūpīgi izlasīt un iepazīties ar šiem Noteikumiem. Izmantojot interneta vietnes sniegtos pakalpojumus, Pircējs apliecina, ka piekrīt ievērot Noteikumus.

1.4. Noteikumi uzskatāmi par līgumu, kas tiek noslēgts starp Pircēju un interneta veikala TERRA DRIVE Baltic (www.terradrive.lt) darbību īstenojošām personām.

1.5. Veikals tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, ja zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā tam sniedzamās rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar Veikala Noteikumiem, lai gan šāda izdevība tam tika nodrošināta.

1.6. Veikals patur tiesības jebkurā brīdī grozīt Noteikumus. Pircējam piemērojami tie Noteikumi, kas ir spēkā uz pirkšanas brīdi.

2. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

2.1. Personīgo informāciju tiek lūgts norādīt tikai iesniedzot pasūtījumu vai reģistrējoties jaunumu abonēšanai. Interneta veikals apņemas neatklāt pircēja personas datus trešajām personām, izņemot interneta veikala partnerus, kuri sniedz preču piegādes vai citus ar pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi saistītos pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas dati trešajām personām var tikt atklāti tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

3. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1. Pasūtījums uzskatāms par iesniegtu, ja Pircējs apstiprina, ka pasūta preču grozā ievietotās preces.

3.2. Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek noslēgts tad, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un pa e-pastu, kuru norādīja reģistrācijas brīdī vai preču pasūtījuma formā, saņem vēstuli, kurā preces/-ču pasūtījums ir apstiprināts. No tā brīža Pircējam ir pienākums par pasūtītajām precēm norēķināties saskaņā ar cenām, kas bija noteiktas uz to brīdi, kā arī šīs preces pieņemt.

3.3. Par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu uzskatāms pielikums, t. i., apstiprināts pasūtījums ar tajā norādītajām precēm, precīzu to skaitu un cenām.

4. PRECES UN TO CENAS

4.1. Katras preces parametri aprakstāmi pie katras preces.

4.2. Preču publiskošana neuzliek par pienākumu pārdot preces.

4.3. Veikals patur tiesības jebkurā brīdī mainīt preču piedāvājumu.

4.4. Veikals neuzņemas atbildību par neprecīzu un/vai nepilnīgu informāciju par preci. Tās krāsa, forma vai citi parametri var atšķirties izmantotā monitora parametru un/vai iestatījumu dēļ.

4.5. Konkrēto preču cenas ir norādītas eiro valūtā un tiek norādītas blakus katras preces aprakstam. Veikals apņemas preces pārdot par cenām, kas bija spēkā uz pasūtījuma brīdi un apstiprinātas ar pasūtījumu.

4.6. Ja pārdevējs ir PVN maksātājs, preču cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

4.7. Cenā ietilpst piegādes izmaksas.

5.    NORĒĶINĀŠANĀS PAR PRECĒM

5.1. Samaksa tiek uzskatīta par veiktu, ja visa maksājamā summa tiek saņemta un ieskaitīta interneta veikala kontā vai samaksā skaidrā naudā kurjeram vai uzņēmuma pārstāvim preces saņemšanas brīdī. 

5.2. Pircējam, izvēloties samaksu par precēm ar bankas pārskaitījumu, samaksa par precēm ir jāveic divu darba dienu laikā no pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas, t. i., ne vēlāk kā pēc divām darba dienām pēc pasūtījuma apstiprināšanas, kas nosūtīts uz norādīto reģistrācijas anketā vai preču pasūtījuma formā e-pastu.

 5.3. Samaksa par precēm iespējama šādos veids:

 5.3.1. ar bankas pārskaitījumu. Izvēloties šo maksāšanas veidu, jums tiks iesniegts avansa rēķins, kuru varēsiet apmaksāt ar interneta bankas starpniecību vai bankas nodaļā.

5.3.2. Skaidrā naudā saņemot preces. Ja vēlaties, varēsiet norēķināties arī skaidrā naudā. Izvēloties šo maksāšanas veidu, norēķināsieties nevis pasūtīšanas brīdī, bet tad, kad kurjers būs piegādājis preces. Pirms sūtījuma izsūtīšanas ar jums sazināsimies par pasūtījuma apstiprināšanu. Varat saņemt preces un norēķināties skaidrā naudā arī mūsu birojā. Taču iepriekš ir jāsaskaņo precīzs preču saņemšanas laiks.

6. PREČU ATGRIEŠANA

 6.1. Preces atgriežamas saskaņā ar Ekonomikas ministra 2001. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 258 par "Lietu pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, ja līgums tiek noslēgts sakaru līdzekļu starpniecību, noteikumu apstiprināšanu".

6.2. Jebkuru iegādāto preci 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža varat atgriezt un atgūt par preci samaksāto naudu, nenorādot jebkādu iemeslu, vai arī varat apmainīt pret jaunu.

6.3. Preču atgriešanas izdevumus apmaksā Pircējs. Pārdevējs sedz izdevumus tikai tādā gadījumā, ja preces ir ar ražotāja defektu.

6.4. Atgriežamās preces nedrīkst būt lietotas un tām jābūt ar oriģinālām etiķetēm.

6.5. Atgriežamās preces sūtiet ar kurjeru vai piegādājiet paši.

6.6. Pirms atgriešanas sazinieties ar mums pa e-pastu: info@terradrive.lt, vai pa tālruni: +370 672 87873.

 6.7. Interneta veikals visām precēm nodrošina 36 mēnešu garantiju.

 7. PREČU PIEGĀDE

7.1. Preces tiek piegādātas ar kurjera starpniecību vai arī tās varat saņemt paši TERRA DRIVE Baltic birojā.

7.2. Interneta veikals apņemas piegādāt Klienta pasūtītās preces uz norādīto adresi Lietuvā, Latvija, Igaunija 2–5 darba dienu laikā.

7.3. Preces tiek piegādātas uz pasūtījuma datos norādīto adresi. Ja Pircējs norāda kļūdainu preču piegādes adresi, Pircējs sedz radušos papildu piegādes izdevumus.

7.4. Interneta veikals neatbild un nepārbauda, vai preces saņem tieši pasūtījumā minētā persona. Tā ir Pircēja atbildība.

7.5. Ja Pircējs konstatē, ka preces neatbilst pasūtījumā paredzētajām prasībām, tas apņemas nekavējoties sazināties ar Interneta veikalu pa e-pastu: info@terradrive.lt, vai pa tālruni +370 672 87873. Interneta vietne apņemas darīt visu, lai novērstu esošos trūkumus, ja šādi trūkumi radās interneta vietnes vai tās vārdā darbojošos trešo personu vainas dēļ. Ja administrators saprātīgā, ar Klientu saskaņotā termiņā trūkumus nenovērš, Klientam ir tiesības savas tiesības aizstāvēt LR Civilkodeksā paredzētajā kārtībā.

8. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS

8.1. Noteikumiem piemērojamas Lietuvas Republikas tiesību normas.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šo noteikumu pildīšanu, risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas risināmas Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.